010-603 50 00

Vi på Xylem Rental erbjuder

Driftsäkra förbipumpningar av egen tillverkade pumpar och produkter.

Här kan du se några av våra tidigare uppdrag
Förbipumpning av avlopp i Solna

2023

Sjölunda, VA Syd

VA SYD genomför en betydande uppgradering vid Sjölunda reningsverk i Malmö, inför framtida expansion. Förbipumpningsteknik från Xylem garanterar oavbruten drift under renovering, vilket utgör ett kritiskt steg för hållbar vattenhantering.
mer info

Förbipumpning av avlopp i Solna

2023

Solna, Svevia

Vid flytt av Spillledningen i Ankdamsgatan i Solna hjälpte vi Svevia med förbipumpning av spillvatten i en 600 ledning med ett flöde på 182 l/s med två st. Flygt NS3153. Pumparna bevakas 24/7 via Avensor som är Xylems övervakningssystem.
mer info

Förbipumpning av avlopp i Nacka

2023

Saltsjö-Duvnäs, Nyab

Vid omkoppling av VA-ledningen för nya pumpstationen i Saltsjö-Duvnäs fick vi hjälpa Nyab med förbipumpning av spillvatten i en 800 ledning . För detta använde vi 2st Flygt 3127, varje pump levererade 68 l/s. I tjänsten ingick 24/7 bevakning av pumparna via Avensor.
mer info

Förbipumpning med Flygt pumpar

2022

VA syd, Spillepengen

Vid renovering av Spillepengens pumpstation i Malmö byggde vi upp en tillfällig pumplösning med en mängd dränkbara Flygt avloppspumpar, nedsänkta större Flygt pumpar i en container samt en större rörbro för bilar
mer info

Förbipumpning med Flygt pumpar

2022

Nodra Reningsverk

Under en betong renoveringe pumpade vi allt inkommnade avloppsvatten med flöden upp till 3,000 liter per sekund, med 3 st. stora Flygt CZ 3501, 125 kW samt 1 st. för redundans.
mer info

Förbipumpning av reningsverk och skruvpump

2022

Haninge, Fors RV

Xylem Rental löste förbipumpning utmaning på Fors reningsverk i Haninge med två Flygt NS 3153 pumpar och en backuppump, Flygt NS 3171, för maximal tillgänglighet och kapacitet. Tillsammans levererade de 195 l/s och 176 l/s till reningsverket.
mer info

Förbipumpning med Flygt pumpar

2022

Västerås, NoDig Nordics

Vid renovering av avloppsledning etablerade vi en tillfällig förbipumpning med Flygt slimlinepumpar 3127 samt dieslepumpar Godwin. Vi använde oss av vägramper för att inte störa passerande trafik.
mer info

Förbipumpning Dagvatten och spill Stockholm

2022

Grev ture gatan, JVAB

När gångpassagen mellan tunnelbanan till Sturegallerian skulle byggas fick vi uppdraget att förbipumpa befintliga dag och spill för att nya VA-ledningar kunna läggas i ny ledningsbädd.
Spill 4st pumpar flöde 38-225 l/s
Dag 2st pumpar 120 l/s
mer info

Förbipumpning med Flygt pumpar

2022

Signalen P-hus, Peab

När avloppsledningen skulle flyttas för ny grund till nya p-huset hjälpte vi Peab med förbipumpning av spillvatten 618 l/s med hjälp av fem olika dränkbara pumpar.

mer info

Överpumpning av spill och dagvatten med självsugande pump

2022

Ambulansen, Uppsala

Vid byte av VA ledningar i kvarter Ambulansen hjälpte vi Uppsala kommun med förbipumpning av dag och spill -vatten med olika pumpar, bland annat Grindex, flygt och Godwin pumpar i olika storlekar.

mer info

Förbipumpning med Flygt pumpar

2022

Högbytorp,Chromafora

När en sjö med lakvatten skulle tömmas hjälpte vi Chromafora med hjälp av en Grindex Matador som var monterad i flytt,modul. För proccessvatnnet använde vi en Flygt 2640

mer info

Överpumpning 1200ledning med pumpar

2022

Ekonomivägen, Sveab

När ledningen som går parallellt med E18 och pendeltågsspår behövde stängas av för ny anslutning och filmning, hjälpte vi Sveab med förbipumpning av 800 l/s med självsugande pumpar.

mer info

självsugande elektriska pumpar för att avlägsna den lossnade slam-vattenblandningen.  Vi använder vår nya flexibla pump lösning med 3 st. Flygt 3153

2022

Bromma, UWtech

När UWtech skulle avlägsna en omfattande mängd slam i en tunnel, erbjöd vi vår nya flexibla självsugande pumplösning med 3 st. Flygt 3153.091 MT-431
mer info

Överpumpning med dränktapumpar och självsugade avloppspumpar.

2021-2022

Uppsala RV, Shbygg

För en förbipumpning av inkommande ledning till Uppsala Reningsverk använde vi tre dränkbara Flygt 3171 Slimline och Flygt 3202 för min och max flöde samt en dieseldriven Godwin pump som kunde hoppa igång vid strömavbrott.
mer info

Förbipumpning Täby kyrkby

2021

Täby kykby, Käppala

För en förbipumpning av inkommande ledning till Uppsala Reningsverk använde vi tre dränkbara Flygt 3171 Slimline och Flygt 3202 för min och max flöde samt en dieseldriven Godwin pump som kunde hoppa igång vid strömavbrott.
mer info

Följ oss på Linkedin för att veta om våra senaste projekt

Följ oss