010-603 50 00

Välkommen till Xylem Rental

Oavsett utmaningen har vi en bekymmersfri lösning för din kommande förbipumpning.

Xylem Rental

Hos oss får ni helhetslösningar från ett och samma ställe.

Är ni ute efter en effektiv lösning för pumpning eller vattenrening?

Behöver ni hantera ett akut läge i driften eller vill ni snabbt uppgradera utrustningen?

Med Xylems heltäckande hyrlösningar kan ni lösa både de enkla och mest komplicerade vattenproblemen.


Bild på hur en förbipumpning av VA-ledning genomförs med pump

Relining av VA-ledning

Våra dränkbara pumpar från Flygt klarar att pumpa avlopp så väl som renvatten.

Bild på förbipumpning av pumpstation med hjälp av sugande pumpar och dränkbar pump

Renovering av pumpstation

Hoss oss får ni nyckelfärdiga lösningar och heltäckande service

Förbipumpning av bäck och vägtrumma med hjälp av självsugande pumpar

Renovering av vägtrumma

Vi har självsugande pumpar med kapacitet upp till 1200 l/s

Så fungerar det

Förbipumpning vid Relining av VA-ledning

Genom att plugga rörledningen uppströms och nedströms med gummiproppar 1 (som fixeras i röret med hjälp av tryckluft), frigörs servicebrunnar 2 för arbetet med rörinfodringen. Med hjälp av en Flygt SlimLine-pump 3 (specialdesignad för att lätt kunna sänkas ner i vanliga gatubrunnar med diameter 600mm) pumpas avloppsvattnet istället förbi den avstängda ledningen och släpps ut i en brunn nedströms. Flödet regleras med hjälp av vårt mobila automatikskåp 4 med nivågivare och larmsändare med SMS-funktion.

Förbipumpning utan schakt vid VA-arbete
Så fungerar det

Förbipumpning vid renovering av pumpstation

För att kunna leda avloppsvattnet förbi pumpstationen 1 pluggar vi avloppsledningarna med gummiproppar 2 (som fixeras i röret med hjälp av tryckluft). Huvdledningens stora flöden pumpas istället med hjälp av en kraftfull dieseldriven Godwin-pump 3 (som utan problem klarar flöden ända upp till 300 l/s). Mindre sidoflöden hanterar vi med Flygt SlimLine-pumpar 4 som sänks ned direkt i brunnen. Från pumparna leds sedan avloppsvattnet genom tillfälliga rör- och slangledningar till en brunn 5 nedströms stationen (eller till befintlig tryckledning inne i stationen).

Förbipumpning av pumpstation med olika typ av avloppspumpar
Så fungerar det

Renovering av vägtrumma

Med hjälp av fördämningar uppströms och nedströms 1 torrläggs vägtrumman 2 för renovering. Med hjälp av en dieseldriven Gödwin-pump 3 pumpas istället vattendragets flöde förbi vägtrumman i en tillfällig rörledning 4. Genom att dra rörledningen i en trumma genom vägbanken kan trafiken rulla som vanligt under hela arbetet.

Bild på en väg med vägtrumma under som vattnet pummpas förbi med en dieselpump
Xylem Rental är

Alltid bästa och rätta valet

När ni behöver tillfälliga pumplösningar under byggprojekt, renovering och ombyggnation av pumpstationer samt reningsverk.

Alltid bästa valet

Som global ledare inom vatten har vi en unik portfölj av starka varumärken som Flygt, Godwin, Lowara och Wedeco. Med våra kvalitetsprodukter och tjänster får ni tillgång till ledande teknologi, integrerade och effektiva lösningar. När ni hyr lösningar ifrån oss kan du spara både tid och pengar. Ni kan ägna er åt kärnverksamheten.

Europas största hyrflotta

Vårt stora och ständigt växande sortiment av pumpar, system och tillbehör garanterar god tillgänglighet och korta reaktionstider. Det innebär att ert behov kan tillgodoses utan dröjsmål. Allt från förbipumpning och dräneringsarbeten på byggarbetsplatser till insatser som kräver anpassade lösningar.

Rätt lösning för varje tillfälle

Från tillfälliga pumplösningar under byggprojekt, renovering och ombyggnation av pumpstationer samt reningsverk. Tillfälliga installationer av kompletta ozonsystem för rening av vatten. Ni kan känna er trygga med oss.

Intelligenta lösningar, heltäckande service

Xylem Rental Solutions är inte en vanlig uthyr­ningstjänst. våra ingenjörer utformar, planerar och installerar skräddarsydda system och hyres­projekt för alla tillämpningar.